• 03 Dương Loan, Hoà Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
  • xaydungmocxanh@gmail.com

0779 3333 10

Báo giá thi công xây dựng phần thô Đà Nẵng – Mộc Xanh

XÂY DỰNG PHẦN THÔ LÀ GÌ? Đầu tiên mọi người nên tìm hiểu khái niệm về xây dựng phần thô. Nếu mọi người đã biết thì có thể bỏ qua và tiếp tục những phần tiếp theo. Xây dựng phần thô là công đoạn nền tảng tạo nên phần sườn của ngôi nhà. Đây là